Compra mascarillas para socios ANPA

Nota importante: é necesario remitir ó correo da ANPA tanto o xustificante da tranferencia coma cubrir o formulario en GoogleForms. Á data de solicitude é necesario ser socio/a da ANPA. Dende a ANPA Ensino Rabadeira queremos colaborar na adquisición de mascarillas que as familias socias teñen que facer este ano para os nenos/as. Acadamos osSigue leyendo «Compra mascarillas para socios ANPA»

¿Cando quedar na casa por Covid-19?

Ante as dúbidas plantexadas por algunhas familias, remitimos exemplos concretos do establecido no modelo de declaración responsable e na enquisa de autoevaluación. É moi importante NON enviar o neno/a o colexio nas seguintes circunstancias: se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19 (ver enquisa autoevaluación), poñéndose en contacto co seu pediatra e con algunha dasSigue leyendo «¿Cando quedar na casa por Covid-19?»

Guía actuación COVID 19 Ministerio Sanidad

Adxuntamos Guía de actuación nos Centros Educativos ante a COVID 19. Adxuntaremos tamén o documento do acordo adoptado polo Consello Interterritorial do sistema nacional de saúde e as comunidades. Como xa saberedes, podense producir cambios e haberá que esperar ao protocolo definitivo da Xunta do día 7 e ver se se producen variantes no contido.

Protocolo Covid 19 CEIP Rabadeira- Actualización

Enlaces anteriores sobre o tema: https://anpaensinorabadeira.wordpress.com/2020/08/18/protocolo-covid-ceip-rabadeira-actualizacion/ Actualizámosvos da situación actual. O pasado luns reunímonos dende a ANPA co Equipo Directivo do centro co fin solventar dúbidas e de traballar conxuntamente nos protocolos do colexio, madrugadores e actividades extraescolares, nos que está tamén involucrada unha empresa especialista no tema. Ditos protocolos faranse públicos nos próximos días,Sigue leyendo «Protocolo Covid 19 CEIP Rabadeira- Actualización»

Crea tu sitio web con WordPress.com
Comenzar